Mongolskie dzieci

Mała Buriatka

Po kilku miesiącach pobytu w nowym otoczeniu zauważam, że moje pierwsze obserwacje mongolskich realiów, powoli ulegają pogłębieniu i uszczegółowieniu. Przykładowo dostrzegam istotną różnicę w zachowaniu mongolskich dzieci, w porównaniu z ich polskimi rówieśnikami. Są bardzo spokojne i grzeczne, prawie zawsze uśmiechnięte, życzliwe i ufne w stosunku do przyjezdnych. Są też wyjątkowo urodziwe. Małe dzieci są zwykle noszone przez rodziców i to znacząco częściej przez ojców niż przez matki. … [Read more...]