Zapasy – sport narodowy

Zapasy w Mongolii

W ostatnim dniu starego roku - wg kalendarza chińskiego (czyli 29 stycznia), otrzymałem zaproszenie do loży honorowej dla dyplomatów na ogólnopaństwowy turniej zapaśniczy. O randze tej imprezy świadczyła obecność prezydenta, premiera, przewodniczącego Wielkiego Churału Państwowego (czyli mongolskiego parlamentu) i innych osobistości życia politycznego i religijnego, a nawet jednego z deputowanych – w roli zawodnika. Imprezę rozpoczęło odegranie hymnu państwowego, potem modlitwy grupy dostojnych … [Read more...]

Mongolskie dzieci

Mała Buriatka

Po kilku miesiącach pobytu w nowym otoczeniu zauważam, że moje pierwsze obserwacje mongolskich realiów, powoli ulegają pogłębieniu i uszczegółowieniu. Przykładowo dostrzegam istotną różnicę w zachowaniu mongolskich dzieci, w porównaniu z ich polskimi rówieśnikami. Są bardzo spokojne i grzeczne, prawie zawsze uśmiechnięte, życzliwe i ufne w stosunku do przyjezdnych. Są też wyjątkowo urodziwe. Małe dzieci są zwykle noszone przez rodziców i to znacząco częściej przez ojców niż przez matki. … [Read more...]