Koleje mongolskie

Nowoczesna lokomotywa ciągnie pociąg do Pekinu.
Nowoczesna lokomotywa ciągnie pociąg do Pekinu.

Sieć linii kolejowych w Mongolii obejmuje 1815 km, w tym główny szlak biegnący w osi północ-południe, łączący Irkuck z Pekinem. Mongolski odcinek tej ważnej magistrali ma długość 1110 km i został uruchomiony w 1949 roku jako spółka mongolsko-rosyjska. Linia ta mogłaby odgrywać większą rolę, zwłaszcza w przewozach towarowych, lecz aktualnie jest eksploatowana na granicy wydolności technicznej. Planowane są znaczące inwestycje – elektryfikacja, budowa drugiego toru na głównym szlaku, zakupy nowych lokomotyw i nowoczesnych wagonów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *