Zbigniew Kulak - życiorys

Zbigniew Kulak – ur.  23.03.1953 w Poznaniu

W 1972 ukończył z wyróżnieniem  II Liceum Ogólnokształcące im H. Modrzejewskiej w Poznaniu, w 1978 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W kolejnych latach I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, II stopień specjalizacji, w 1992 obronił pracę doktorską z zakresu nauk medycznych.

W 1993 i 1997 roku, z ramienia SLD, uzyskał mandat senatora III i IV kadencji z byłego już województwa leszczyńskiego. W 2001 roku  po raz trzeci został wybrany senatorem RP z okręgu kaliskiego. W Senacie RP przewodniczył Polsko-Irlandzkiej Grupie Międzyparlamentarnej, był członkiem Parlamentarnej Komisji Wspólnej RP i Unii Europejskiej. W latach 2001–2005 był wiceprzewodniczącym a następnie przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE  obserwatorem wyborów m.in. w Albanii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, na Ukrainie. Członek delegacji parlamentarnych do większości państw europejskich, przewodniczył delegacjom parlamentarnym do Bułgarii i ChRL oraz na posiedzenia plenarne ZP OBWE.

Po zakończeniu V kadencji Senatu nie ubiegał się o reelekcję, został powołany na stanowisko Ambasadora RP w Mongolii. Misję dyplomatyczną zakończył 31 lipca 2009.

Do 31 sierpnia 2013 – dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Lesznie.

Należy do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, a także m.in. Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego, Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Romana Maciejewskiego. Członek honorowy Stowarzyszenia Polska-Mongolia.

Jest autorem  kilkunastu prac naukowych,  wielu publikacji o tematyce społeczno-politycznej oraz kilkuset fotografii prasowych.