Kobiety mongolskie

Mongolska kobieta

Mongolskie kobiety stanowią statystycznie ponad połowę mongolskiego społeczeństwa. Według danych demograficznych,  w kolejnych przedziałach wiekowych  jest ich coraz więcej, a średni okres życia kobiet jest w Mongolii dłuższy o prawie 9 lat od mężczyzn. W tutejszej rzeczywistości ich wpływ na codzienność i przyszłość tego narodu i państwa jest jeszcze zdecydowanie większy niż wynikałoby to z czystej statystyki. Kobiety napędzają wręcz rozwój kraju i zapewniają jego codzienny byt. Są zdolne, … [Read more...]

Mongolskie dzieci II

Mongolska rodzina

O dzieciach w Mongolii pisałem już w jednej z pierwszych moich relacji. Są one grzeczne, spokojne, prawie zawsze uśmiechnięte i życzliwie ufne w stosunku do przyjezdnych. Są też wyjątkowo urodziwe. Małe dzieci są zwykle noszone na rękach przez rodzicόw i to znacząco częściej przez ojcόw niż przez matki. Popularne u nas wózki są nawet w miastach rzadkością, a w stepie są zupełnie nieznane lub znane, ale niepraktyczne. Nieznane są też, mimo gwałtownego rozwoju motoryzacji, samochodowe foteliki dla … [Read more...]

Mongolskie dzieci

Mała Buriatka

Po kilku miesiącach pobytu w nowym otoczeniu zauważam, że moje pierwsze obserwacje mongolskich realiów, powoli ulegają pogłębieniu i uszczegółowieniu. Przykładowo dostrzegam istotną różnicę w zachowaniu mongolskich dzieci, w porównaniu z ich polskimi rówieśnikami. Są bardzo spokojne i grzeczne, prawie zawsze uśmiechnięte, życzliwe i ufne w stosunku do przyjezdnych. Są też wyjątkowo urodziwe. Małe dzieci są zwykle noszone przez rodziców i to znacząco częściej przez ojców niż przez matki. … [Read more...]