Wizyta w Erdenet

Główne wyrobisko kopalni miedzi w Erdenet

W pierwszych dniach września odwiedziłem stutysięczne miasto i największy kombinat przemysłowy Mongolii – Erdenet.  Powstał on w drugiej połowie lat 70-tych w związku z odkryciem tam bogatego złoża miedzi i molibdenu, które jest eksploatowane od 1978 roku. Złoże odkryli geolodzy rosyjscy i czechosłowaccy, w pracach dokumentacyjno-geologicznych zaangażowani byli też specjaliści bułgarscy. Kombinat, zatrudniający ponad 6000 pracowników jest spółką mongolsko-rosyjską z podziałem zysków 51% dla … [Read more...]

W Polsce, ale myślami w Mongolii

Nieco ponad dwutygodniowy pobyt w kraju starałem się wykorzystać w celu intensyfikacji kontaktów polsko-mongolskich na różnych szczeblach i płaszczyznach. Powodem wrześniowego przyjazdu było merytoryczne szkolenie w Warszawie, które zakończone zostało przyznaniem mi dodatkowych uprawnień, które będę wykorzystywał w dalszej pracy. Przyjazd wykorzystałem jednak także do pomocy firmom, instytucjom i konkretnym osobom, poszukującym w Polsce partnerów dla działań gospodarczych, naukowych, … [Read more...]