Mongolska kuchnia

Posiłek na stepie

Tradycyjna mongolska kuchnia jest bardzo odmienna od europejskich, ale też i wielu azjatyckich  standardów. Jest o wiele bardziej odległa od innych różnic: kulturowych, muzyki, ubiorów, wyposażenia mieszkań, motoryzacji, medycyny…. W tych obszarach podobieństwa obserwowałem każdego dnia, w wielu dziedzinach różnice były  wręcz trudno dostrzegalne. Z kuchnią jest inaczej – Mongolia to zupełnie inny świat. Wynika to z tradycji, ale głównie z trudnych warunków klimatycznych, powodujących bardzo … [Read more...]