Mongolia węglem płynąca……

Kopalnia węgla

Pozornie w większości stepowa i górzysta Mongolia, kryje w rzeczywistości  wiele skarbów w postaci złóż miedzi, złota, srebra, molibdenu, uranu i tytułowego węgla. Pracujący od kilkudziesięciu już lat geolodzy z różnych krajów dokonali tysięcy odwiertów, dokumentując wiele atrakcyjnych pokładów. Sam węgiel kamienny odnotowano w ponad 240 lokalizacjach. Jest on oczywiście różnej jakości i kaloryczności, położony na różnych głębokościach i – co w tutejszych warunkach jest bardzo ważne – w różnym … [Read more...]