Polacy w Mongolii

Mimo wyraźnie odczuwanej na co dzień życzliwości wobec Polski i Polaków, dłużej niż pół roku zamieszkuje w tym kraju  zaledwie kilka, być może kilkanaście osób. Jest to spowodowane przede wszystkim trudnym, surowym klimatem Mongolii, ale też pewną niechęcią w stosunku do obcokrajowców, zwłaszcza azjatyckich, ale też i „białych”. Zdecydowana większość Polaków utrzymywała kontakty z ambasadą, dlatego mogę próbować ich losy w syntetycznym skrócie przedstawić, zmieniając prawdziwe imiona. … [Read more...]

W Polsce, ale myślami w Mongolii

Nieco ponad dwutygodniowy pobyt w kraju starałem się wykorzystać w celu intensyfikacji kontaktów polsko-mongolskich na różnych szczeblach i płaszczyznach. Powodem wrześniowego przyjazdu było merytoryczne szkolenie w Warszawie, które zakończone zostało przyznaniem mi dodatkowych uprawnień, które będę wykorzystywał w dalszej pracy. Przyjazd wykorzystałem jednak także do pomocy firmom, instytucjom i konkretnym osobom, poszukującym w Polsce partnerów dla działań gospodarczych, naukowych, … [Read more...]

Wymiana handlowa z Polską (pisane w maju 2006)

 Kontynuując i uszczegóławiając pierwsze obserwacje - skoncentruję się na obecności polskich wyrobów na tutejszym rynku. Udało mi się uzyskać z dwόch niezależnych źrόdeł „ciepłe” i nieoficjalne jeszcze dane za 2005 rok. Wynika z nich, że Mongolia jest jedynym krajem Azji, z ktόrym mamy dodatnie saldo w obrotach handlowych. Wspomniane  źrόdła niewiele rόżnią się w podsumowaniu polskiego eksportu do Mongolii, bo podają jego wartość jako 9,3 i 9,4 mln USD. Import towarόw z Mongolii do Polski jest … [Read more...]