Wizyta w Oyu Tołgoi

Kopalnia miedzi
Kopalnia miedzi

W pierwszych dniach listopada otrzymałem propozycję udziału w jednodniowym wyjeździe a właściwie wylocie do budowanej przez kanadyjski koncern Ivanhoo Mines kopalni miedzi. Dobrze rozpoznane jeszcze przez geologów z d.ZSRR złoże o nazwie Oyu Tołgoi jest położone na bezludziu pustyni Gobi, w odległości ok. 550 km od stolicy i ok. 80 km od granicy z Chinami. Właśnie to niekorzystne położenie było dotychczas przeszkodą w jego gospodarczej eksploatacji. Problemami są brak wody, brak połączeń drogowych i kolejowych, brak energii elektrycznej oraz surowy klimat pustynny z upałami latem i mrozami do -50 stopni zimą.

Mimo tych trudności i z powodu rosnącego zapotrzebowania rynków światowych na miedź, od kilku lat prowadzone są prace przygotowawcze do rozpoczęcia wydobycia rudy miedzi z tego bardzo bogatego złoża. Złoże uważane jest za drugie na świecie pod względem zawartości metalu ( i to nie tylko miedzi, ale też złota), wielokrotnie bogatsze od naszych lubińsko-głogowsko-polkowickich zasobów.

Powodem zaproszenia, w towarzystwie kilku ambasadorów innych państw, pracujących w Mongolii, było dotarcie do pierwszej części złoża, które będzie od przyszłorocznej wiosny eksploatowane metodą odkrywkową. Równocześnie jednak trwają prace nad budową szybu o średnicy prawie 7 metrów, który ma sięgnąć do głębokości  1400 metrów. Aktualnie drążenie z betonowaniem ścian odbywa się już na poziomie 530 metrów. Zakończenie budowy szybu umożliwi rozpoczęcie eksploatacji najcenniejszej części złoża, zawierającego do 3% czystego metalu.

Wydobywana ruda będzie na miejscu przerabiana w postać koncentratu a następnie transportowana do Chin. W pierwszych latach będzie to transport ciężkimi samochodami ciężarowymi o ładowności  40 ton, a po 3-4 latach zostanie doprowadzona linia kolejowa i wtedy pojedzie nią kilka pociągów dziennie.

Podczas wizyty zapoznano nas z rozwiązywaniem kolejnych problemów: wody – pompowanej z głębokości ok. 200 metrów i zasilania energetycznego – planowana jest budowa elektrowni opalanej mongolskim węglem, wydobywanym odkrywkowo 140 km od kopalni.

Budowie kopalni towarzyszy rozbudowa kontenerowo-jurtowego miasteczka z pełną, możliwą w tych warunkach infrastrukturą. Budowany jest 70 km rurociąg doprowadzający wodę, działa już lotnisko, mogące przyjmować samoloty pasażerskie a nawet  ciężkie transportowe C 130. W osiedlu zamieszkuje aktualnie ponad 500 pracowników, ale już w przyszłym roku będzie ich ponad 2000. Praca odbywa się w systemie 12-godzinnych zmian przez 14 dni i następnie pracownicy mongolscy mają 7 dni wolnych z możliwością wyjazdów do rodzin. Kadra kierownicza pracuje 5 dni w tygodniu a następnie 2 dni spędza w odległym  Ułan Bator, wreszcie przyjezdni fachowcy kanadyjscy i amerykańscy będą pracować po 6 tygodni z możliwością powrotu do swojego kraju na 2 tygodnie. Oczywiście na koszt firmy.

Podczas tej krótkiej wizyty zauważalna była doskonała organizacja pracy, porządek, czytelne oznaczenia w języku angielskim i mongolskim, nawet tak modne dzisiaj sortowanie śmieci, odbywające się w środku pustyni. Stworzono też maksymalnie dobre warunki socjalne, żywieniowe, rekreacyjne, łączność satelitarną, bezprzewodowy internet, możliwość kontaktu z całym światem za pośrednictwem telefonów komórkowych itd.

Zasobność złoża pozwoli na pracę kopalni przez 45 lat  i od momentu rozpoczęcia wydobycia zwiększą się wpływy podatkowe państwa o co najmniej 30%. A gdy ceny metali kolorowych będą rosły w tempie szybszym – to proporcjonalnie zyska także więcej mongolski budżet. Dzienne wydobycie skały szacowane jest na 85 tys ton a roczną produkcję miedzi na 450 000 ton. Złoże zapewni zwiększenie światowego wydobycia miedzi o 3%.

W latach 2007-2009 inwestycja była praktycznie wstrzymana. Powodem były renegocjacje ze stroną mongolską warunków udzielonej już  koncesji, podziałem przyszłych zysków z tej inwestycji, warunków zatrudniania pracowników miejscowych itd. W 2010 roku zawarto nowe porozumienie i prace ruszyły ponownie.

Trackbacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *